Tylko do 9 września rzecznik praw pacjenta przyjmuje zgłoszenia osób, które wejdą w skład wojewódzkich komisji. Te mają, obok sądów, umożliwiać pacjentom pokrzywdzonym w procesie leczenia dochodzenie swoich praw. Ich powstanie przewiduje ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych (Dz.U. nr 113, poz. 660).

– Docelowo rzecznik musi przedstawić 16 osób, które będą go reprezentować w komisjach w poszczególnych województwach. Jak na razie zgłoszenie przesłał jeden kandydat – mówi Krystyna Kozłowska, rzecznik praw pacjenta.

Jak sprawdziliśmy, niewiele lepiej jest w niektórych urzędach wojewódzkich. Na przykład do mazowieckiej jednostki na razie nie wpłynęła żadna oferta. Wojewodowie są jednak w lepszej sytuacji, bo mają więcej czasu niż rzecznik na przyjmowanie zgłoszeń potencjalnych członków komisji. Kandydaci mogą je przesyłać do końca września.

– Obecnie oczekujemy na listy kandydatów – mówi również Piotr Pieleszek z biura prasowego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Rzecznik ma czas na powołanie członków komisji do końca listopada, natomiast wojewodowie do końca roku. Nowe przepisy nie precyzują, gdzie będą zgłaszać się pacjenci dochodzący swoich roszczeń, jeżeli w danym województwie komisja nie powstanie. Resort zdrowia nie przewiduje, by miały miejsce takie sytuacje.