Placówki naukowe, czyli m.in. uczelnie, instytuty badawcze i jednostki Polskiej Akademii Nauk będą kontrolowane z wydawania pieniędzy na naukę zgodnie z nowymi zasadami. Wynikają one z projektu rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę. Trafił on do konsultacji społecznych.

Projekt dokładnie określa czas, przez jaki uczelnie muszą przechowywać dokumenty i sprawozdanie pokontrolne. Dopiero po pięciu latach od audytu będą mogły się ich pozbyć.

Ponadto placówki naukowe muszą liczyć się z tym, że proponowane przepisy umożliwiają wcześniejsze niż dotychczas ich kontrolowanie. Zewnętrzny audytor będzie miał prawo skontrolować np. uczelnię po wydaniu przez nią co najmniej 50 proc. pieniędzy na projekt badawczy, ale nie później niż po zrealizowaniu 80 proc. planowanego budżetu na ten cel. Obecnie kontrola odbywa się dopiero po przekroczeniu tego poziomu.