"Bezrobocie jest zgodne z oczekiwaniami. W miesiącach letnich mamy pewną sezonowość i ten trend bezrobocia nie zaskakuje. Za sierpień dane będą lepsze.

Jeśli chodzi o sprzedaż detaliczną, są to dane słabsze od oczekiwań. Konsumpcja prywatna będzie głównym motorem wzrostu. Natomiast należy mieć świadomość, że mamy coraz więcej sygnałów, że ta dynamika słabnie - zarówno po stronie konsumpcyjności, jak i po stronie produkcji. To sugeruje, że ten III i IV kwartał będzie poniżej 4 proc. To może być dynamika rzędu 3,5 proc.".