Posłowie chcą złagodzić wymagania, jakie muszą spełniać pracodawcy udzielający swoim kontrahentom ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz osiągają co najmniej 30-proc. wskaźnik zatrudnienia osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, będą mogli swoim kontrahentom udzielać ulg w obowiązkowych wpłatach na PFRON.

Tę zmianę przewiduje projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (czeka na pierwsze czytanie w Sejmie). Złagodzi on negatywne efekty obowiązujących od stycznia zasad udzielania ulg we wpłatach na PFRON kontrahentom, którzy nie osiągają wymaganego wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych (6 proc.). Obecnie prawo takie ma firma, która zatrudnia 25 osób w przeliczeniu na pełne etaty i osiąga 30-proc. wskaźnik zatrudnienia osób tylko ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub, co istotne, osób ze schorzeniami specjalnymi, np. upośledzonymi umysłowo, niewidomymi, zaliczonymi do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.