Od 1 września będą obowiązywać niższe kwoty dotacji dla bezrobotnych na założenie działalności. Niższa też będzie refundacja kosztów dla firm, jakie poniosły na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla zatrudnionego bezrobotnego.

Jeszcze tylko przez tydzień bezrobotni i przedsiębiorcy mogą liczyć na wyższe wsparcie z powiatowych urzędów pracy (PUP). Już od września będzie ono niższe o kilkaset złotych. To dlatego że spadła średnia kwartalna płaca. Jej wysokość decyduje o pomocy. W II kwartale 2011 r. wyniosła ona 3366,11 zł. Była więc o 100 zł niższa w porównaniu z poprzednim kwartałem. Nowa płaca będzie stosowana przez PUP od 1 września do końca listopada 2011 r.

Bezrobotny może otrzymać z urzędu pracy dotację odpowiadającą maksymalnie sześciokrotności tej płacy. Od września wyniesie ona zatem do 20,2 tys. zł. Obecnie maksymalna kwota jest o 600 zł wyższa. Taki sam górny pułap obowiązuje firmy, które ubiegają się o refundację kosztów, jakie poniosły na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy zatrudnionego bezrobotnego. Osoby poszukujące pracy mogą też ubiegać się o pomoc w wysokości trzykrotność tej płacy (10,1 tys. zł od września) na opłacenie swoich indywidualnych szkoleń.

Trzeba jednak pamiętać, że w wielu urzędach zainteresowani często nie mają szans na wsparcie. W Częstochowie pieniędzy na szkolenia indywidualne wystarczy tylko do końca września.

– W tym roku otrzymaliśmy połowę środków na aktywizację w porównaniu z poprzednim rokiem – tłumaczy p.o. zastępca dyrektora Piotr Krawczyk w PUP w Częstochowie.

Urzędy w tym roku mają na aktywizację 3,2 mld zł, a w ubiegłym 6,4 mld zł.