Jeszcze tylko przez tydzień bezrobotni i przedsiębiorcy mogą liczyć na wyższe wsparcie z powiatowych urzędów pracy (PUP). Już od września będzie ono niższe o kilkaset złotych. To dlatego że spadła średnia kwartalna płaca. Jej wysokość decyduje o pomocy. W II kwartale 2011 r. wyniosła ona 3366,11 zł. Była więc o 100 zł niższa w porównaniu z poprzednim kwartałem. Nowa płaca będzie stosowana przez PUP od 1 września do końca listopada 2011 r.

Bezrobotny może otrzymać z urzędu pracy dotację odpowiadającą maksymalnie sześciokrotności tej płacy. Od września wyniesie ona zatem do 20,2 tys. zł. Obecnie maksymalna kwota jest o 600 zł wyższa. Taki sam górny pułap obowiązuje firmy, które ubiegają się o refundację kosztów, jakie poniosły na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy zatrudnionego bezrobotnego. Osoby poszukujące pracy mogą też ubiegać się o pomoc w wysokości trzykrotność tej płacy (10,1 tys. zł od września) na opłacenie swoich indywidualnych szkoleń.

Trzeba jednak pamiętać, że w wielu urzędach zainteresowani często nie mają szans na wsparcie. W Częstochowie pieniędzy na szkolenia indywidualne wystarczy tylko do końca września.

– W tym roku otrzymaliśmy połowę środków na aktywizację w porównaniu z poprzednim rokiem – tłumaczy p.o. zastępca dyrektora Piotr Krawczyk w PUP w Częstochowie.

Urzędy w tym roku mają na aktywizację 3,2 mld zł, a w ubiegłym 6,4 mld zł.