Rozpoczynający się za kilka dni nowy rok szkolny będzie prawdziwym sprawdzianem dla wprowadzonej w 2009 r. reformy oświatowej. Testowanie rozpocznie się na pięciolatkach, które już od września po raz pierwszy obowiązkowo pójdą do przedszkola. Już wiadomo, że nie dla wszystkich starczy miejsc. Brakuje również uchwał w sprawie opłat, jakie samorządy mogą pobierać od rodziców przedszkolaków.
Część gmin wciąż ich nie przygotowała, mimo że miały na to rok. Z kolei te, które wywiązały się z obowiązku, muszą wprowadzić poprawki do uchwał, po zakwestionowaniu ich przez wojewodów. Główny zarzut – wpisanie do nich niedozwolonych sankcji dla rodziców spóźniających się z odbieraniem dzieci.

Nieodpłatna nauka