Osoby, które zapisały się do szkoły średniej, mają jeszcze czas, aby zmienić decyzję i przenieść się do innej placówki. Warto podjąć ją jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Szkoły ponadgimnazjalne nie prowadzą już rekrutacji. Ale nie oznacza to, że wszystkie wyczerpały limity przyjęć. Dlatego jeśli uczeń woli jednak przez najbliższych kilka lat kształcić się np. w technikum, a nie w liceum ogólnokształcącym, to ma jeszcze czas na zmianę swojego wyboru.

Najpierw jednak, jeszcze zanim wypisze się ze szkoły, powinien sprawdzić, czy w tej drugiej placówce będzie dla niego wolne miejsce. Warto dowiedzieć się także, jakie kryteria trzeba spełniać, aby się do niej dostać (np. ile punktów należy otrzymać ze sprawdzianu gimnazjalnego i świadectwa ukończenia gimnazjum).

Następnie zainteresowany powinien wyrejestrować się ze szkoły pierwszego wyboru. Następnie musi złożyć do wybranej placówki podanie z prośbą o przyjęcie. Do niego należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o liczbie uzyskanych punktów na sprawdzianie gimnazjalnym.

W zależności od typu placówki mogą być wymagane jeszcze dodatkowe zaświadczenia. Na przykład do szkół zawodowych potrzebne są dane o stanie zdrowia ucznia z uwzględnieniem informacji o predyspozycjach do wykonywania danego zawodu.

Na przeniesienie do innej szkoły warto zdecydować się przed rozpoczęciem roku szkolnego. Co prawda można to robić również w trakcie jego trwania, ale wtedy trzeba dopełnić dodatkowych formalności. Na przykład uzyskać poświadczony przez wychowawcę wypis z dziennika o uzyskanych ocenach.