Kolejne 40 mln zł unijnego wsparcia na szkolenia pracowników czy doradztwo otrzymają przedsiębiorstwa z województwa łódzkiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na konkurs zgłoszono ponad 300 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ok.230 mln zł.

Urząd Marszałkowski w Łodzi przeprowadził ósmy i ostatni już konkurs na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów dot. podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników i zapewniających doradztwo dla przedsiębiorstw.

Na konkurs napłynęło 308 wniosków o dofinansowanie; w sumie do rozdysponowania jest 40 mln zł. Rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić pod koniec września.

"Mamy wyraźny popyt, ponieważ wniosków złożono na 230 mln zł. Pozwoli nam to wybrać najlepsze projekty. Widać również, że zrealizujemy też 100 proc. wykorzystania środków w ramach PO KL" - powiedział w poniedziałek dziennikarzom członek zarządu województwa łódzkiego Marcin Bugajski.

Podkreślił, że dotąd przy udziale środków unijnych zostało przeszkolonych już ponad 21 tys. pracowników - w tym niemal 3,2 tys. osób powyżej 50. roku życia. Ponad 2,6 tys. przedsiębiorstw korzystało z takiej formy wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych, a pracownicy niemal 2,1 tys. przedsiębiorstw ukończyli szkolenia.

"Niedługo zobaczymy efekty tych działań w naszej gospodarce, a dzięki większej konkurencyjności przedsiębiorstw będziemy mieli szansę na wyjście z kryzysu z przytupem" - mówił Bugajski.

We wcześniejszych siedmiu konkursach w ramach PO KL, Poddziałanie 8.1.1. "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowej i doradztwo dla przedsiębiorstw" złożono ponad 2 tys. wniosków o dofinansowanie - podpisano 283 umowy o wsparcie na łączną kwotę 192 mln zł.

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty dot. ogólnego i specjalistycznego szkolenia pracowników, doradztwa dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw czy szkolenia i kursy skierowane do dorosłych osób pracujących, które chcą kształcić się z własnej inicjatywy. Projekty mają być realizowane maksymalnie w ciągu dwóch lat. Minimalna wartość projektu to 50 tys. zł, a maksymalna - 4 mln zł. Dofinansowanie waha się od 35 do 80 proc.

Szkolenia prowadzone są m.in. w zakresie zarządzania, IT, organizacji pracy, nauki języków obcych, komunikacji czy negocjacji. "To się bardzo przydaje, bo bez pieniędzy unijnych pewnie ciężko byłoby przekonać pracodawców, żeby w tym kierunku zainwestowali" - zaznaczył Bugajski.

Jednym z organizatorów szkoleń była Fundacja Gajusz, która prowadzi w Łodzi Hospicjum Domowe dla Dzieci. Fundacja realizowała projekt szkoleń dla lekarzy i pielęgniarek z województwa łódzkiego dot. opieki paliatywnej nad nieuleczalnie chorymi dziećmi. Wzięło w nich udział w sumie 451 osób, w tym 68 lekarzy, 374 pielęgniarki i 9 położnych.

Jak przyznała kierownik Hospicjum dr Aleksandra Korzeniewska-Eksterowicz, dzięki projektowi udało się poprawić dostępność domowej opieki paliatywnej nad dziećmi i systematycznie wzrasta liczba dzieci objętych opieką Hospicjum Domowego - ostatnio było to 37 dzieci. Jej zdaniem szkolenia spowodowały też poprawę poziomu wiedzy uczestników o opiece paliatywnej nad dziećmi i zmieniły postawę wobec pediatrycznej opieki paliatywnej.

"Żebyśmy jako zespół hospicjum mogli prowadzić właściwą opiekę nad dziećmi, musi być dobra współpraca z innym instytucjami opieki zdrowotnej, szczególnie ze szpitalnymi oddziałami pediatrycznymi, poradniami specjalistycznymi i lekarzami POZ. Dopiero wtedy możemy naszym dzieciakom zapewnić opiekę na najwyższym poziomie" - uważa Korzeniewska-Eksterowicz.