Od 1 października młodzi naukowcy zyskają nowe świadczenia. Dodatkowo od przyszłego roku akademickiego minister nauki przyzna najlepszym doktorantom pomoc finansową w wysokości nawet 25 tys. zł

Czy uczelnia przyzna pomoc za naukę

Od tego roku akademickiego zostaną zlikwidowane stypendia za wyniki w nauce. Przysługiwały one osobom, które m.in. uzyskały wysoką średnią ocen z egzaminów. Mają zastąpić je stypendia dla najlepszych doktorantów. Czy będą one przyznawane nadal za osiągnięcia naukowe?

Czy stypendium wlicza się do dochodu

Reklama
Doktorantka otrzymywała w ubiegłym roku stypendium doktoranckie w wysokości 1,2 tys. zł miesięcznie. Zainteresowana mieszka sama i nie ma innych dochodów. Na rok akademicki 2011/2012 chce ubiegać się o wsparcie socjalne. Zgodnie z nowymi zasadami otrzymają je osoby, których dochód nie przekracza około 700 zł miesięcznie netto. Aby je otrzymać, trzeba przedstawić uczelni informacje o uzyskanych dochodach. Czy musi doliczyć do nich stypendium doktoranckie?

Czy minister przyzna finansowe wsparcie

Studenci mogą otrzymać pomoc ministra za wybitne osiągnięcia. Wynosi ono ponad tysiąc złotych miesięcznie. W tym celu muszą złożyć do rady wydziału wniosek, który ta przekazuje zaopiniowany do rektora. Czy obecnie doktoranci mogą też ubiegać się o stypendium ministra?

Czy praca wykluczy stypendium

Doktorant chce od nowego roku akademickiego podjąć pracę w jednostce należącej do Polskiej Akademii Nauk (PAN). Zamierza przy tym zrezygnować ze studiów doktoranckich, na które obecnie uczęszcza. W PAN chce kontynuować pisanie pracy doktorskiej. Obawia się jednak, że przez to utraci prawo do świadczeń, które przysługują mu z racji bycia uczestnikiem studiów doktoranckich. Czy rzeczywiście tak się stanie i nie będą mu już przysługiwały żadne świadczenia z tego powodu, że ma otwarty przewód doktorski i nadal pracuje nad doktoratem?

Czy lepsza uczelnia dopłaci więcej

Od 2012 roku uczelnie otrzymają z budżetu środki z tzw. dotacji projakościowej. Czy doktorant, który podejmie na niej studia, zyska prawo do dodatkowych świadczeń z tego tytułu?

Czy można łączyć różne formy pomocy

Od 1 października doktorant chce ubiegać się o trzy różne formy pomocy: stypendia doktorskie, doktoranckie, a także dla najlepszych doktorantów. Jeśli otrzyma pomoc z każdego z nich, miesięcznie będzie dostawać prawie 3 tys. zł. Czy jeśli zostanie mu przyznana pomoc ze wszystkich tych źródeł, będzie mógł pobierać każde z tych świadczeń?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Kiedy doktorant dostanie stypendium
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania WSZYSTKIE powyższe pytania