Wpisaliśmy do ustawy obniżającej składki na OFE, że będziemy na bieżąco monitorować jak OFE wpływają na poziom długu publicznego, a także na wysokość przyszłych emerytur. Za dwa lata będzie sporządzony raport na ten temat. Wtedy, w zależności od wyników, zostaną podjęte decyzje.
Rozmowa z Jolantą Fedak, wiceminister pracy i polityki społecznej
Sygnały o wolniejszym od oczekiwań wzroście gospodarczym w kolejnych miesiącach są coraz wyraźniejsze. Jakie mogą być skutki dla rynku pracy na koniec roku?