Absolwenci kierunków lekarskich po zakończeniu nauki muszą odbyć obowiązkowy staż podyplomowy. Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w tej sprawie.

Nowe przepisy musiały być wydane, żeby dostosować obowiązujące rozporządzenie z 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego (Dz.U. nr 57, poz. 553) do ustawy o działalności leczniczej.

Jak podkreśla Katarzyna Strzałkowska, rzeczniczka prasowa Naczelnej Izby Lekarskiej, istotną zmianą jest poszerzenie katalogu dziedzin medycyny objętych stażem o anestezjologię. To oznacza, że młodzi lekarze będą odbywać praktyki cząstkowe z tej dziedziny. Projekt przewiduje, że miesięczne wynagrodzenie lekarza stażysty będzie wynosić 2007 zł. To oznacza, że pensje lekarzy stażystów nie zmienią się. W tej wysokości są wypłacane od 2009 roku.

13-miesięczny staż w szpitalu jest obecnie obowiązkowy dla wszystkich lekarzy, którzy ukończyli szósty rok medycyny. W przyszłości ma się to radykalnie zmienić. W 2018 roku staż podyplomowy zostanie całkowicie zniesiony. Dzięki temu lekarze o rok szybciej będą mogli otrzymać prawo wykonywania zawodu. Takie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. nr 113, poz. 658).