Nowelizacja zmienia też m.in. zasady umarzania należności pracodawców wobec Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Wynika z nich, że fundusz umorzy takie zobowiązania, jeśli postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika, który zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, zostanie w całości umorzone z urzędu. Z kolei z pracodawcą, który zawarł układ z wierzycielami, możliwe będzie zawarcie porozumienia w sprawie określenia zasad spłaty zobowiązania wobec FGŚP (np. poprzez rozłożenie ich na raty).

Na ostatnim posiedzeniu Sejmu posłowie zaakceptowali poprawki senatorów. Nowelizacja trafi do podpisu prezydenta. Z niektórymi wyjątkami ma ona wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.