Nowelizacja zawiera też zmiany dotyczące zasad ubiegania się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (FA) oraz świadczenia rodzinne. Dochód uzyskany przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub świadczeniowy będzie dzielony przez faktyczną liczbę miesięcy, w których był uzyskiwany. Obecnie jest dzielony przez liczbę miesięcy w roku. Do dochodu rodziny nie będą natomiast wliczane stypendia naukowe przyznawane uczniom i studentom.

– Jest to korzystna zmiana dla starających się o świadczenia, ale nie spowoduje dużego wzrostu liczby osób, którym uda się uzyskać zasiłek rodzinny czy pomoc z funduszu – mówi Dariusz Nowicki, kierownik działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

Ponadto nowelizacja doprecyzowuje, że do dochodu rodziny będą wliczane też opodatkowane przychody ze sprzedaży papierów wartościowych i nieruchomości.