Uchwalona w połowie lipca przez Sejm nowelizacja generalnie łagodzi wymagania wobec kandydatów do służby w policji. Przede wszystkim nowe przepisy rezygnują z rygorystycznego wymogu niekaralności za wykroczenia.

W nowych przepisach zaproponowano zmiany w artykule 25. ustawy - dotyczy on warunków, jakie musi spełnić osoba, która chce podjąć służbę w policji. Dotychczas jednym z nich była niekaralność rozumiana jako niekaralność zarówno za przestępstwo, jak i za wykroczenie. Zdarzało się, że postępowanie kwalifikacyjne do służby było przerywane, ponieważ kandydat został ukarany za popełnienie drobnego wykroczenia.

W nowelizacji ustawy o policji zapisano więc, by jednym z warunków dla kandydata do służby było to, iż nie był on skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Senat chciał, by wymóg ten dotyczył jedynie ściganych z oskarżenia publicznego przestępstw umyślnych lub umyślnych przestępstw skarbowych. Oznaczałoby to, że do policji mogliby być przyjmowani kandydaci karani za drobne przestępstwa nieumyślne np. wypadek drogowy. Takie zdarzenie nie byłoby także powodem do zwolnienia policjanta, który jest już w służbie. Sejm w piątek odrzucił jednak tę poprawkę - głosowało za tym 360 posłów, przeciw było 36. Nikt się nie wstrzymał.

Sejm przyjął w piątek trzy inne poprawki Senatu. Wszystkie mają jednak charakter redakcyjny lub legislacyjny.

Nowela precyzuje także, jakie etapy składają się na postępowanie kwalifikacyjne do służby, jakie dokumenty są wymagane, a także rodzaje testów, które kandydat musi zdać.

Nowela trafi teraz do podpisu prezydenta. Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Ustaw.

W polskiej policji służy około 100 tys. funkcjonariuszy.