Samorządy nie mają pieniędzy na zakup szafek, w których uczniowie mogliby przechowywać podręczniki. Tymczasem tornistry ważą nawet po kilkanaście kilogramów.
Od września uczniowie klas trzecich szkół podstawowych i gimnazjalnych zyskają prawo do pozostawiania podręczników i przyborów w szkołach. W poprzednim roku z tego udogodnienia mogły korzystać dzieci z młodszych oddziałów.
Takie rozwiązanie wprowadziło rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z 25 sierpnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. nr 139, poz. 1130). Zobowiązuje ono placówki oświatowe do zabezpieczenia pozostawionych przez uczniów podręczników przed kradzieżą. Jeśli gmina nie ma środków na zakup szafek, może dostarczyć kartony. Dyrektorzy szkół nie mogą przerzucić tego obowiązku na rodziców i domagać się od nich pieniędzy na ten cel.
– Za ciężkie tornistry często odpowiadają nauczyciele. Zmuszają uczniów do noszenia książek nawet w te dni, kiedy z nich nie korzystają. Stawiają też negatywne oceny za ich brak – mówi Elżbieta Ilonek, kierownik Oddziału Ortopedii Kliniki Rehabilitacji Pediatrycznej w Warszawie.
Reklama
Podkreśla, że liczba dzieci z dolegliwościami kręgosłupa od lat utrzymuje się na tym samym poziomie.