Wójt musi zapewnić dzieciom dowóz do szkoły pod warunkiem, że ta znajduje się w odpowiedniej, określonej przepisami odległości. Inaczej może narazić się na zarzut niegospodarności.
Gminy, tworząc sieć szkół i przedszkoli, powinny zadbać o to, aby uczniowie nie musieli do nich zbyt daleko dojeżdżać. Inaczej gmina powinna odpowiednio wcześniej przygotować dla nich transport lub zwrócić pieniądze za przejazd rodzicom, jeśli to oni zdecydują się na dostarczanie dzieci do szkoły. Zwrot kosztów jest możliwy dopiero po udokumentowaniu przez nich zakupu np. biletów.
Samorząd musi taki transport zorganizować, jeśli droga uczniów klas 0 – IV z domu do najbliższej podstawówki przekracza trzy kilometry, a w przypadku klas V – VI – cztery kilometry.