OKE uznała, że prace nie były pisane samodzielnie. Przeciwko tej decyzji protestowali maturzyści i ich rodzice. W skardze do sądu uczniowie zakwestionowali opinię komisji, bo ta uznała, że prace maturalne nie powstały samodzielnie jedynie na podstawie własnych obserwacji arkuszy egzaminacyjnych. W sprawie nie zostały uwzględnione protokoły z przeprowadzonych egzaminów. Nie poproszono o opinię pedagogów wchodzących w skład zespołów nadzorujących. Wcześniej pełnomocnik skierował wniosek do łódzkiej komisji o zmianę decyzji. OKE podtrzymała jednak swoje stanowisko.