Wolne etaty na uczelni. Szkoła wyższa będzie musiała zamieścić informacje o nich w internecie.
Publiczne szkoły wyższe nie będą mogły już prowadzić rekrutacji na wolne stanowiska pod konkretne osoby. Od 1 października, aby zatrudnić nauczyciela akademickiego, będą przeprowadzać otwarte konkursy. Obecnie takiego obowiązku nie ma. Wprowadza go nowelizacja z 18 marca 2011 r. ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 84, poz. 455).
– Ma to zapewnić większą przejrzystość prowadzonych naborów. Na naszej uczelni tylko w ten sposób rekrutujemy nauczycieli – mówi Bożena Pytel-Mielnik, kierownik działu kadr na Uniwersytecie Opolskim.