Dostęp do uzdrowisk dla osób psychicznie chorych. Rzecznik praw pacjenta domaga się zmiany przepisów.
Obecnie osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne są praktycznie pozbawione możliwości poddania się kuracji w warunkach sanatoryjnych. W sprawie zniesienia takich ograniczeń Krystyna Kozłowska, rzecznik praw pacjenta (RPP), zwróciła się do resortu zdrowia.
Zmianę przepisów postuluje również profesor Marek Jarema, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii. Potwierdza, że obecnie obowiązujące rozporządzenie z 13 lutego 2007 r. w sprawie zasad kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. nr 44, poz. 285) określające przeciwskazania ogólne i kardiologiczne do takiej kuracji uznaje za takie również chorobę psychiczną.
W opinii konsultanta takie ograniczenie nie ma uzasadnienia merytorycznego. W liście do RPP podkreśla bowiem, że o ile ostre zaburzenia zarówno psychiczne, jak i somatyczne mogą stanowić przeciwwskazanie do leczenia uzdrowiskowego, o tyle przebycie zaburzeń psychicznych nie uzasadnia braku dostępu do niego.
Resort zdrowia zapewnia, że już rozpoczął pracę nad odpowiednią nowelizacją przepisów. Projekt w tej sprawie jest już gotowy. Nowe przepisy mogą wejść w życie od 2012 roku.