Uczniowie mający problemy z nauką lub ze zdrowiem nie skorzystają od września z pomocy logopedy i psychologa. Ich zadania przejmą nauczyciele, bo samorządy nie mają pieniędzy na dodatkowe etaty
Już po wakacjach dyrektorzy przedszkoli i gimnazjów będą musieli zapewnić uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Nowe przepisy nakazują im, by samodzielnie zdiagnozowali problemy dzieci i zapewnili im pomoc odpowiednich specjalistów. W tym celu dyrektor powinien powołać specjalny zespół, którego skład będzie zależał od potrzeb uczniów. Mogą się w nim znaleźć między innymi psycholog, pedagog czy logopeda.
Zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej zespoły zagwarantują indywidualne podejście do dziecka potrzebującego wsparcia w rozwijaniu zainteresowań czy pokonywaniu trudności.