Cudzoziemiec wraz ze zgodą na pobyt w Polsce, będzie mógł otrzymać jednocześnie pozwolenie na pracę.
Obcokrajowiec będzie mógł uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy nawet na trzy lata (dziś to dwa lata). Takie rozwiązanie zawiera projekt założeń do ustawy o cudzoziemcach, który wczoraj przyjął rząd.
Propozycja przygotowana przez ministra spraw wewnętrznych i administracji zakłada, że legalnie przebywająca w Polsce osoba będzie mogła wystąpić o zezwolenie pobytowe w dowolnym momencie. Zostanie tym samym zniesiony obowiązek składania wniosku o przedłużenie pozwolenia na pobyt 45 dni przed jego wygaśnięciem.