Nie

Jeżeli nieprzerwana niezdolność do pracy przypada na przełomie roku kalendarzowego, a 31 grudnia pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego, to od 1 stycznia przysługuje mu nadal zasiłek chorobowy za okres tej nieprzerwanej niezdolności do pracy.

Z wyjaśnień ZUS wynika także, jak należy postępować, gdy nieprzerwana niezdolność do pracy przypada na przełomie roku kalendarzowego, a 31 grudnia pracownik ma prawo do wynagrodzenia. W takiej sytuacji od 1 stycznia pracownikowi nadal przysługuje wynagrodzenie. Okres 33 dni, za który w nowym roku kalendarzowym przysługuje wynagrodzenie, powinien być liczony od 1 stycznia.

ALEKSANDRA CHMIELECKA

specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 92 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

■  Art. 4 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 z późn. zm.).