Ich zdaniem wzrost wynagrodzeń w skali miesiąca wynikał głównie z kontynuacji wypłat nagród rocznych i wypłat z zysku przy poprawie wyników finansowych przedsiębiorstw. Coraz lepsza kondycja przedsiębiorstw sprzyja również niewielkiem i powolnemu, ale jednak systematycznemu wzrostowi wynagrodzeń. Jedenastu ekonomistów uwzględnionych w ankiecie agencji ISB przewiduje, że wynagrodzenia w firmach wzrosły w lipcu średnio o 5,0% r/r. Rozbieżności w prognozach nie były bardzo znaczne, a oczekiwania wahają się od 3,7% do 5,9% przy średniej na poziomie 5,03%.

Ta sama grupa analityków, ankietowanych przez ISB, uważa, że w lipcu nastąpiła także kontynuacja trendu wzrostowego w przypadku zatrudnienia - tym razem o 3,5%. Ich prognozy mieszczą się w wąskim przedziale 3,4-3,6% przy średniej na poziomie 3,48%. Główny Urząd Statystyczny (GUS) poda dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w przedsiębiorstwach za lipiec w środę, 17 sierpnia, o godz. 14:00.