Dyrektor szkoły może wyznaczyć poza przerwami świątecznymi i feriami nawet 10 dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych.
W nadchodzącym roku szkolnym zajęcia rozpoczną się 1 września 2011 r., a skończą 29 czerwca 2012 r. Jedynie te miasta, w których odbędą się mecze mistrzostw w piłce nożnej Euro 2012, mogą wcześniej zakończyć lekcje w szkołach zlokalizowanych w pobliżu stadionów.
Na szczęście rodzice nie muszą martwić się o opiekę nad dziećmi w tym czasie. Dyrektorzy mają obowiązek zapewnić ją tym uczniom, którzy mimo braku zajęć przyjdą do szkoły.
Ten sam obowiązek ma też dyrektor podczas wyznaczonych przez siebie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych. W szkołach podstawowych i zasadniczych ma do dyspozycji 6 dni, w gimnazjach 8, a w pozostałych 10. Mogą być one wykorzystane w czasie świąt, które nie są państwowe, lub podczas egzaminów. Podczas dni wolnych od zajęć szkoła nie może być zamknięta, a nauczyciele muszą przychodzić do pracy.
Pierwszy ustawowy wolny dzień od nauki przypadnie 14 października (Dzień Edukacji Narodowej), a następnie 1 i 11 listopada. Zimowa przerwa świąteczna będzie trwać od 23 do 31 grudnia. Dwutygodniowe ferie zimowe przypadną między 16 stycznia a 26 lutego 2012 r. Najwcześniej rozpoczną je uczniowie z województw dolnośląskiego, opolskiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiego. Najpóźniej odbędą się w województwie kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim. Wiosenna przerwa świąteczna rozpocznie się w czwartek poprzedzający Wielkanoc i zakończy w poświąteczny wtorek, czyli wypadnie między 5 a 10 kwietnia 2012 r.