Dyrektor szkoły może wyznaczyć poza przerwami świątecznymi i feriami nawet 10 dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych.
W nadchodzącym roku szkolnym zajęcia rozpoczną się 1 września 2011 r., a skończą 29 czerwca 2012 r. Jedynie te miasta, w których odbędą się mecze mistrzostw w piłce nożnej Euro 2012, mogą wcześniej zakończyć lekcje w szkołach zlokalizowanych w pobliżu stadionów.
Na szczęście rodzice nie muszą martwić się o opiekę nad dziećmi w tym czasie. Dyrektorzy mają obowiązek zapewnić ją tym uczniom, którzy mimo braku zajęć przyjdą do szkoły.