W 2012 roku uczelnie otrzymają dodatkowe pieniądze na podwyżki płac pracowników oraz stypendia dla doktorantów i studentów.
Szkoły wyższe będą mogły ubiegać się o środki z tzw. dotacji projakościowej. Otrzymają ją te wydziały, które mają wyróżniającą ocenę przyznaną przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA).
Wsparcie dostaną na trzy lata. W pierwszym roku otrzymają 0,5 mln zł. W następnych latach kwota ta będzie mogła być waloryzowana.
Takie zmiany przewiduje projekt rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowywanie zadań projakościowych z budżetu państwa. Trafił on do konsultacji społecznych. Ma wejść w życie 1 stycznia 2012 r.
Reklama
Zgodnie z nowymi przepisami o pół miliona zł rocznie będą mogły ubiegać się nie tylko szkoły z najlepszą oceną PKA, ale także uczelnie, które wdrażają systemy poprawy jakości kształcenia.
Natomiast do 10 mln zł otrzymają placówki, które zdobędą status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego.
Będą mogli przeznaczyć je m.in. na podwyżki dla pracowników. Ci, którzy posiadają tytuł lub stopień naukowy (profesor, doktor) otrzymają dodatkowo nawet 5 tys. zł miesięcznie (pozostali do 1 tys. zł).
Z dotacji projakościowej skorzystają także doktoranci. 30 proc. najlepszych otrzyma do 1 tys. zł miesięcznie. Dodatkowe pieniądze dostaną także studenci.
Jednocześnie uczelnie prywatne zyskają środki na prowadzenie studiów doktoranckich. Na jednego uczestnika szkoła dostanie 10 tys. zł. Ale o te środki będą mogły ubiegać tylko placówki, które mają uprawnienia habilitacyjne.
– Mimo że wiele uczelni niepublicznych kształci przyszłych doktorów, to mają one jedynie uprawnienia do przyznawania tego stopnia naukowego. A to za mało, aby taką dotację otrzymać – mówi prof. Jerzy Malec, rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Dodatkowo resort nauki zastrzega, że dotacja nie będzie przyznana tym placówkom, które w ciągu ostatnich pięciu lat otrzymały decyzję o cofnięciu uprawnień do prowadzenia kierunku studiów lub istnieje zagrożenie, że utracą one płynność finansową.
– To zbędne zabezpieczenie resortu. Te, które mają uprawnienia habilitacyjne, nie mają takich problemów – uważa prof. Jerzy Malec.
W projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok rząd zarezerwował prawie 230 mln zł na dotację projakościową.