W 2012 roku uczelnie otrzymają dodatkowe pieniądze na podwyżki płac pracowników oraz stypendia dla doktorantów i studentów.
Szkoły wyższe będą mogły ubiegać się o środki z tzw. dotacji projakościowej. Otrzymają ją te wydziały, które mają wyróżniającą ocenę przyznaną przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA).
Wsparcie dostaną na trzy lata. W pierwszym roku otrzymają 0,5 mln zł. W następnych latach kwota ta będzie mogła być waloryzowana.