Urzędnicy z różnych krajów unijnych łatwiej będą mogli wymieniać się informacjami potrzebnymi do przyznania świadczeń na dzieci. Skróci się czas rozpatrywania wniosków w tej sprawie.
W resorcie pracy powstanie punkt kontaktowy, do którego z zagranicy będą trafiać informacje (w wersji elektronicznej) dotyczące rodziców ubiegających się o zasiłki na dzieci. Służą one ustaleniu, który kraj wypłaci taką pomoc. Dzięki temu np. rodzic, który pracuje w jednym z krajów UE (podczas gdy jego rodzina przebywa w Polsce) i czeka na ustalenie kraju właściwego do wypłaty świadczeń, szybciej otrzyma wsparcie.
Tak wynika z rządowego projektu założeń do ustawy, która wprowadza system elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego. Trafił on już do konsultacji społecznych.