W Polsce jest około 7,5 tys. rezydentów, czyli lekarzy, którzy po ukończeniu studiów medycznych i odbyciu rocznego stażu uczą się wybranej specjalizacji, a ich wynagrodzenie jest finansowane z budżetu państwa. Minister zdrowia przekazał do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie wysokości ich zasadniczego wynagrodzenia. Nowe przepisy nie podwyższą jednak wysokości wynagrodzenia lekarzy odbywających rezydenturę. Projekt utrzymuje dotychczasowe stawki ich pensji. Od trzech lat są one różnicowane w zależności od dziedziny medycyny, w której specjalizuje się lekarz, oraz okresu odbywania rezydentury. Osoby, które wybiorą specjalizację z dziedzin deficytowych, np. anestezjologii, patomorfologii czy pediatrii, nadal będą więc zarabiać więcej.

W pierwszych dwóch latach rezydentury wynagrodzenie lekarzy wynosi 3602 zł. Inni młodzi lekarze uczący się zawodu w tym czasie otrzymują 3170 zł. Po dwóch latach rezydentury zarobki wszystkich lekarzy wzrastają (odpowiednio do 3890 zł w przypadku deficytowych dziedzin medycyny i 3458 zł w pozostałych przypadkach).