Zgodnie z podstawową zasadą prawa pracy obowiązującą w zakresie wynagrodzenia urlopowego za czas urlopu pracownik powinien otrzymać takie wynagrodzenie, jakie otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował (art. 172 k.p.). W artykule, pokażę, jak liczyć takie wynagrodzenie w zależności od rodzaju otrzymywanej przez pracownika pensji
Jeżeli pracownik otrzymuje składniki wynagrodzenia określone w stałej miesięcznej wysokości, to przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop składniki te należy uwzględnić w wysokości przysługującej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu, zgodnie z par. 7 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (dalej: rozporządzenie).
Tym samym w miesiącu wykorzystywania urlopu pracownik otrzyma wynagrodzenie, jakie otrzymałby, pracując pełny miesiąc. Nie ma przy tym konieczności, aby w miesiącu wykorzystywania urlopu wynagrodzenie pracownika dzielić na część za czas przepracowany i na cześć za czas urlopu. W efekcie niektórzy pracodawcy dokonują takiego podziału, dzieląc stałe składniki na wynagrodzenie za pracę i za urlop, a niektórzy wykazują poszczególne składniki określone w stałej miesięcznej wysokości bez takiego podziału.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak obliczyć wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego
W pełnej wersji artykułu:
- Zmienne składniki wynagrodzenie
- Jak uwzględnić premię uznaniową
- Stałe stawki miesięczne i składki zmienne
- Uzupełniające wynagrodzenie urlopowe
- Przykład: Ile wypłacić pracownikowi za sierpień