Zmiana prawa W 2008 roku wojewodowie będą doposażać i tworzyć miejsca wydawania posiłków dla dzieci, młodzieży i osób zagrożonych ubóstwem.

Kończą się konsultacje nowelizacji rozporządzenia regulującego sposób wydawania pieniędzy zarezerwowanych na program Pomoc państwa w zakresie dożywiania. W tym roku wojewodowie, którzy otrzymują dotację z budżetu na jego realizację, mogą przeznaczać do 20 proc. otrzymanych środków na tworzenie nowych punktów dożywiania, doposażanie istniejących i organizację dowozu posiłków. Nowelizacja ma na celu utrzymanie tych przepisów także w 2008 roku. Jego projektodawca - resort pracy podkreśla, że powinno ono wejść w życie 1 stycznia 2008 r., aby wojewodowie mogli właściwie gospodarować pieniędzmi.

Program dożywiania zakłada, że w latach 2006-2009 na ten cel zostanie przeznaczone 2,9 mld zł, z czego nie mniej niż 2 mld zł ma pochodzić z budżetu. Resztę dokładają samorządy. Od 1 stycznia do końca czerwca tego roku z programu skorzystało ponad 1,6 mln osób, z tego 793 tys. z terenów wiejskich. Największą grupę dożywianych stanowią dzieci w szkołach (847,6 tys. osób) i dzieci do siódmego roku życia (187,9 tys. osób).

Justyna Wojteczek

justyna.wojteczek@infor.pl

Podstawa prawna

■  Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz.U. nr 25, poz. 186 z późń. zm.).