Osoby zatrudnione w żłobku mogą zostawiać odzież wierzchnią i buty w tej samej szatni, gdzie przechowywane są ubrania dzieci przebywających w żłobku, pod warunkiem że jest ona odpowiednio duża. Takie stanowisko zajął główny inspektor sanitarny (GIS) w komunikacie zamieszczonym na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

GIS odniósł się też do konieczności przechowywania przez żłobki próbek mleka przez okres trzech dni w związku z art. 72 ust. 1 ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz.U. z 2010 r., nr 136, poz. 914, z późn. zm.). Stwierdził, że żłobki nie mają takiego obowiązku.