Uczniowie, którzy rozpoczną kształcenie zawodowe w roku szkolnym 2012/2013, będą musieli w trakcie nauki zdobywać określone dla danego fachu kwalifikacje.

– Pozwoli to na elastyczne projektowanie indywidualnego rozwoju kariery – wyjaśnia Zbigniew Włodkowski, wiceminister edukacji narodowej.

W zawodach wyodrębniono od jednej do trzech kwalifikacji. Jedna może być składnikiem kilku profesji (np. umiejętność wykonywania robót murarskich przyda się technikowi budownictwa, jak i murarzowi). Zostały one określone w projekcie podstawy programowej kształcenia w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Przygotował go Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU).

Projekt opisuje około 200 profesji. Określa efekty kształcenia, czyli to, co absolwent powinien wiedzieć i umieć po ukończeniu nauki w określonym fachu. Opisy te budzą jednak wątpliwości dyrektorów szkół i nauczycieli. Nowe regulacje określają m.in. umiejętności, które powinny stanowić podbudowę kształcenia w wyróżnionym zawodzie. I tak na przykład przyszły fryzjer powinien m.in. wykonywać obliczenia procentowe, rozpoznawać kąt między odcinkami oraz śledzić w mediach bieżące wydarzenia kulturalne związane ze sztuką dawną i współczesną.

– Tworzenie takich opisów jest bezsensowne. W praktyce nie przełoży się na lepsze kształcenie danego fachu – mówi Andrzej Stokowski, dyrektor Zespołu Szkół w Rybniku.

Dodaje, że wprowadzenie takich zmian zwiększy jedynie biurokratyczne obowiązki dla szkół.

Jeśli projekt wejdzie w życie, to właśnie szkoły będą zobowiązane do modyfikacji obowiązujących programów nauczania. Obejmie on zarówno zasadnicze szkoły zawodowe, technika, szkoły policealne, jak i te placówki, które będą kształcić na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. MEN wyjaśnia również, że ma on w przyszłości pełnić rolę standardów wymagań egzaminacyjnych. W oparciu o niego będą zatem przygotowywane i prowadzone wszelkie egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Projekt ma wejść w życie w roku szkolnym 1 września 2012 r. Nowa podstawa programowa obejmie tylko tych uczniów, którzy dopiero rozpoczną kształcenie.

Można zgłaszać do niego uwagi.