O stanowisko kierownicze mogą się ubiegać osoby z wyższym wykształceniem i odpowiednim stażem pracy. Największe szanse na awans mają ci, którzy już pracują w administracji.

Czy cudzoziemiec może być dyrektorem

Dyrektor generalny rozpisał nabór na stanowisko dyrektora departamentu administracyjnego urzędu. Jako kandydat zgłosił się też obywatel Niemiec. Czy może się on starać się o pracę w administracji państwowej?