Rodzice z województw poszkodowanych w wyniku tegorocznych burz, powodzi i nawałnic mogą otrzymać dodatkową pomoc rządu. W przypadku gdy mają dzieci, które we wrześniu rozpoczną przygotowanie przedszkolne lub będą uczęszczać do każdego typu szkół (poza szkołami dla dorosłych), otrzymają tzw. zasiłek losowy na cele edukacyjne.

Wyniesie on 1 tys. zł na każde dziecko. Warunkiem jego wypłaty jest wcześniejsze przyznanie rodzinie zasiłku celowego w wysokości do 6 tys. zł. Wsparcie będzie wypłacone rodzicowi lub pełnoletniemu uczniowi przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na podstawie sporządzonej wcześniej listy.

Taką możliwość przewiduje przesłany do uzgodnień międzyresortowych projekt zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników (Dz.U. nr 111 poz. 652).

Nowe przepisy wejdą w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Rząd szacuje, że do zasiłku może być uprawnionych 7 tys. dzieci i uczniów.