Rodziny, które ucierpiały w wyniku nawałnic, otrzymają na każde dziecko 1 tys. zł specjalnego zasiłku losowego na cele edukacyjne.
Rodzice z województw poszkodowanych w wyniku tegorocznych burz, powodzi i nawałnic mogą otrzymać dodatkową pomoc rządu. W przypadku gdy mają dzieci, które we wrześniu rozpoczną przygotowanie przedszkolne lub będą uczęszczać do każdego typu szkół (poza szkołami dla dorosłych), otrzymają tzw. zasiłek losowy na cele edukacyjne.
Wyniesie on 1 tys. zł na każde dziecko. Warunkiem jego wypłaty jest wcześniejsze przyznanie rodzinie zasiłku celowego w wysokości do 6 tys. zł. Wsparcie będzie wypłacone rodzicowi lub pełnoletniemu uczniowi przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na podstawie sporządzonej wcześniej listy.