W ujęciu kwartalnym przeciętne wynagrodzenie spadło o 2,9 proc.