Od 8 do 29 sierpnia oddziały wojewódzkie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) będą przyjmowały wnioski w tegorocznej edycji programu Komputer dla Homera 2010. Przewiduje on dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania (w tym specjalistycznego, np. urządzeń lektorskich) oraz urządzeń brajlowskich. Ponadto PFRON sfinansuje szkolenia z zakresu obsługi nabytych urządzeń.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać pełnoletnie osoby aktywne zawodowo lub uczące się oraz dzieci poniżej 18. roku życia realizujące obowiązek szkolny. Maksymalna wysokość dofinansowania jest obliczana na podstawie procedur określonych w programie i zależy m.in. od dochodu przypadającego na jednego członka rodziny niepełnosprawnego. Musi on też zapewnić wkład własny.

Niepełnosprawni mogą też jeszcze do 22 sierpnia składać wnioski o dofinansowanie w ramach innego programu wspierającego rehabilitację zawodową, a mianowicie Pegaz 2010. W przypadku obydwu programów fundusz zastrzega jednak, że rozpoczęcie wypłaty pieniędzy będzie możliwe po uzyskaniu zgody ministra finansów oraz opinii sejmowej komisji ds. budżetu na przesunięcie środków w planie finansowym PFRON na bieżący rok.