Pracownicy otrzymają ze środków unijnych preferencyjną pożyczkę na sfinansowanie dowolnego szkolenia, które podniesie ich kwalifikacje. Rozwiązanie będzie obowiązywało po 2014 roku, ale jego pilotaż zacznie się za rok.
W 2012 roku ma ruszyć nowy rodzaj wsparcia z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla pracowników przedsiębiorstw. Oprócz bezzwrotnych dotacji dla firm będą udzielane preferencyjne pożyczki dla pracowników, którzy chcą się szkolić z własnej inicjatywy.
– Osoba, która chce podnieść swoje kwalifikacje, a nie ma na to środków, będzie mogła wybrać dowolne komercyjne szkolenie i otrzymać preferencyjnie oprocentowaną pożyczkę na jego sfinansowanie – tłumaczy Rafał Kamiński, zastępca dyrektora departamentu w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(PARP).
Agencja ma rozpocząć w 2012 roku pilotaż tego rozwiązania, które na stałe zostanie wprowadzone w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020. Pożyczki będą uzupełnieniem dotacji szkoleniowych dla firm. Tak przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia z 20 czerwca 2008 roku w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki(Dz.U. nr 111, poz. 710 z późn. zm.).
Pożyczek będzie udzielać instytucja finansowa, którą PARP wybierze w przetargu wiosną przyszłego roku. Pomysł podoba się ekspertom. Zdaniem prof. Urszuli Sztanderskiej z Uniwersytetu Warszawskiego dzięki temu pracownicy sami będą mogli decydować o tym, w jakim szkoleniu wezmą udział. Dotychczas mogli wybierać tylko spośród oferty szkoleń zakontraktowanych w konkursach.