Rodzic, który nie może wyegzekwować alimentów na dziecko, może zgłosić się do gminy o przyznanie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Dochód jego rodziny nie może przekroczyć 725 zł na jedną osobę.

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (FA) są formą pomocy państwa dla osób, które nie otrzymują zasądzonych na dzieci alimentów mimo prowadzonej egzekucji komorniczej. Ich przyznawaniem i wypłatą zajmują się gminy. Rozpoczęły one właśnie przyjmowanie wniosków na nowy okres świadczeniowy. Trwa on od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Rodzic, który złoży wniosek i wymagane dokumenty do końca sierpnia, wsparcie za pierwszy miesiąc nowego okresu świadczeniowego na pewno otrzyma w październiku. Jeżeli więc w obecnie kończącym się okresie korzysta z pomocy FA, nie będzie miał przerwy w otrzymywaniu świadczenia. Złożenie wniosku między 1 września a 31 października powoduje, że gmina ma prawo wypłacić pierwsze świadczenia wspólnie z listopadowymi.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Bezskutecznej egzekucji

Dochodu uprawniającego do otrzymania pomocy

Wymaganych dokumentów

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kto może otrzymać świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.