Kilka milionów osób urodzonych po 1948 r., które pracowały przed wejściem w życie reformy emerytalnej, będą mogły wystąpić do ZUS o ponowne ustalenie wysokości kapitału początkowego. Tak wynika z ustawy z 28 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Na ostatnim posiedzeniu przyjął ją Senat. Teraz trafi ona do podpisu prezydenta.

O ponowne przeliczenie kapitału będą mogły się ubiegać osoby, które nie miały udokumentowanych okresów pracy z lat 1980 – 1998 (z których ZUS obecnie ma prawo obliczać kapitał początkowy). Po wejściu w życie nowych przepisów osoby ubezpieczone będą mogły składać wnioski o jego ustalenie z kolejnych 10 lat sprzed wejścia w życie reformy emerytalnej. W praktyce oznacza to, że takie osoby będą mogły mieć ustalony kapitał początkowy nawet z lat 60., o ile mają dokumentację płacową z tamtego okresu.

Ustawa wprowadza także możliwość liczenia wysokości kapitału początkowego w dniach. Na nowym rozwiązaniu skorzystają osoby, które przed wejściem w życie reformy emerytalnej pracowały mniej niż sześć miesięcy.