Podatnik zajmujący się produkcją wódki może obniżyć akcyzę na ten alkohol o podatek zapłacony od zużytych do jego wyprodukowania wyrobów akcyzowych.

Producent wódki w składzie podatkowym zużywa w trakcie produkcji olej opałowy, oleje smarowe i paliwa silnikowe. Wyroby te podatnik nabywa od innych podmiotów z zapłaconą akcyzą i służą one do ogrzewania pomieszczeń produkcyjnych oraz do napędu i smarowania silników spalinowych wykorzystywanych do działalności składu. Podatnik chciałby obniżyć należną akcyzę od wyrobów wyprodukowanych w składzie o akcyzę zapłaconą w cenie wymienionych produktów.

Według Ministerstwa Finansów kwota akcyzy należna od danych wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w składzie podatkowym lub poza składem może być obniżona o akcyzę zapłaconą od zużytych do ich wyprodukowania składników będących wyrobami akcyzowymi.

Zatem kwota akcyzy od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych (wódki) może zostać obniżona o akcyzę zapłaconą od zużytych do ich wyprodukowania wyrobów akcyzowych, ale tylko od tych, które weszły w skład wyprodukowanego wyrobu.

W opisanej sprawie wyroby energetyczne nie wchodzą w skład wytworzonego napoju alkoholowego i tym samym podatek akcyzowy zapłacony przy nabyciu tych wyrobów nie może obniżyć akcyzy od wyprodukowanych wyrobów.

not. EM

Podstawa prawna

Ustawa z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 z późn. zm.).