Natomiast stopa bezrobocia spadła o 0,1 pkt proc. do 11,7 proc. Przed rokiem zmniejszyła się o 0,2 pkt proc. W lipcu stopa bezrobocia spadła w dwunastu województwach, w dwóch (mazowieckim i świętokrzyskim) nie zmieniła się w stosunku do czerwca oraz w dwóch (podkarpackim i podlaskim) nawet nieznacznie wzrosła.

Pracodawcy zgłosili tylko 63,1 tys. ofert pracy – o 5,2 tys. mniej niż w czerwcu i aż o 27,3 tys. mniej niż przed rokiem.

Wśród bezrobotnych dominują kobiety. W lipcu było ich ponad milion. Przy tym liczba bezrobotnych mężczyzn spadła w stosunku do czerwca o 11,3 tys., podczas gdy liczba bezrobotnych kobiet wzrosła o 8,7 tys.