Zdanie państwowego egzaminu specjalizacyjnego (PES) jest warunkiem ukończenia specjalizacji i uzyskania przez lekarza dyplomu specjalisty. Co roku przystępuje do niego około 5 tys. osób. W pierwszym podejściu nie zdaje go 12 proc. lekarzy. Próbują więc w kolejnych terminach. Problem w tym, że wielu z nich składa wniosek o dopuszczenie do PES, ale do niego nie przystępuje. Tymczasem przygotowanie egzaminu, skompletowanie składów komisji, opracowanie pytań oraz wynajem sal są bardzo kosztowne.

Wszystkie podejścia do PES są dla lekarzy bezpłatne. Przedstawiciele innych zawodów medycznych (np. farmaceuci i diagności medyczni) płacą za przystąpienie do egzaminów państwowych już za pierwszym razem.

Ministerstwo Zdrowia postanowiło wprowadzić dyscyplinujące lekarzy opłaty. Obowiązek ich uiszczania (ale bez określenia ich wysokości) pojawił się w kwietniu w nowelizacji ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2008 r. nr 136, poz. 857 z późn. zm.). Teraz minister zdrowia przygotował projekt rozporządzenia w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za zgłoszenie do PES, który zakłada, że opłata za czwarte i kolejne podejście do egzaminu wyniesie 700 zł.

– Osoby, które zapiszą się na egzamin, ale na niego nie przyjdą, stracą jeden bezpłatny termin – wyjaśnia Rafał Kubiak, zastępca dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, które jest ogólnopolskim organizatorem PES.

Pomysł pobierania opłat popiera większość członków samorządu lekarskiego.

– Państwo funduje lekarzom studia, zdobywanie specjalizacji i trzy podejścia do PES. To wystarczająco dużo szans, by nauczyć się zawodu i zdać egzamin – uważa Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Obowiązek wnoszenia opłat za kolejne podejście do egzaminu nie będzie działał wstecz. Po raz pierwszy zostaną one pobrane w sesji egzaminacyjnej wiosną 2013 roku.