"Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego(na podstawie liczby pracujących z końca czerwca br.) wyniosła w lipcu 2011 roku 11,7% i w porównaniu do czerwca br. spadła o 0,1 punktu procentowego. Bezrobotnych było 1 863 300 osób. Pracodawcy zgłosili 63 100 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej" - głosi komunikat.

Liczba bezrobotnych w końcu lipca 2011 roku wyniosła 1863,3 tys. osób i w porównaniu do końca czerwca 2011 roku spadła o 20,0 tys. osób (tj. o 1,1 %) "Spadek bezrobocia w miesiącu lipcu br. należy uznać za korzystny, biorąc pod uwagę, że w tym okresie rozpoczyna się wzmożona rejestracja osób kończących szkoły, z których część rejestruje się w urzędach pracy" - czytamy dalej w komunikacie. Ustawa budżetowa na 2011 rok przewiduje, że wskaźnik ten wyniesie na koniec 2011 roku 9,9%. W założeniach do budżetu 2012 rząd zapisał wzrost tego wskaźnika do 10,0% na koniec przyszłego roku. (ISB) lk/tom