W 2010 roku kierunki medyczne (w tym kierunek lekarski) studiowało łącznie 133,2 tys. osób (czyli co 14-ty student w Polsce). Najwięcej studentów kształciło się w czterech województwach: mazowieckim (3 929), śląskim (3 883), wielkopolskim (3 376) oraz dolnośląskim (3 066).

Zainteresowanie studiami medycznymi rośnie znacznie szybciej, niż studiami w ogóle. W 2000 roku liczba studentów w Polsce wynosiła 1,6 mln. W roku 2010 było to 1,8 mln. Zanotowano zatem wzrost rzędu 16 prcoc. Z kolei liczba osób uczących się na kierunkach medycznych w latach 2000-2010 wzrosła z 37,7 tys. do 133,2 tys., czyli 3,5 krotnie.

W lipcu 2011 roku liczba czynnych zawodowo lekarzy (z wyłączeniem lekarzy dentystów) wyniosła 121,4 tys. – wynika ze statystyk Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL). Najwięcej z nich, bo 20,7 tys., pełniło służbę medyczną w województwie mazowieckim. Bogate w medyków okazało się również województwo śląskie (15,2 tys.) oraz małopolskie (11,1 tys.). Zdecydowanie najmniej specjalistów w tej dziedzinie pracowało na terenie województw opolskiego oraz lubuskiego (po 2,2 tys.) – podkreśla rynek pracy.pl.