W tym celu musi wypełnić wniosek WN-U-G. Od 1 lipca obowiązuje nowy wzór tego wniosku. Określa go załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 22 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 50 poz. 260).

PFRON przypomina, że każdy przedsiębiorca niezależnie od tego, czy otrzymywał refundację składek za wcześniejsze okresy sprawozdawcze, musi na nowym druku (przy pierwszym wypełnieniu oraz w razie aktualizacji danych) obowiązkowo wypełnić pozycje 10 – 12.

Dotyczą one formy prawnej oraz formy własności firmy prowadzonej przez osobę niepełnosprawną. Te informacje nie były wymagane w poprzedniej wersji wniosku WN-U-G.

Ponadto PFRON na swojej stronie internetowej zamieścił instrukcję dotyczącą tego, jakimi kodami niepełnosprawny przedsiębiorca powinien wypełnić nowe pozycje we wniosku.