Ustawa antykryzysowa ograniczyła możliwość zatrudnienia na czas określony do maksymalnie 24 miesięcy. Teraz mijają właśnie dwa lata jej obowiązywania. W przypadku osób, które pracowały na czas określony już w momencie wejścia w życie ustawy (czyli 22 sierpnia 2009 r.), wspomniany termin upływa 22 sierpnia 2011 r. Jeśli nadal pracują one na tej podstawie, a w międzyczasie nie wystąpiła co najmniej trzymiesięczna przerwa w zatrudnieniu, po 22 sierpnia mogą się domagać przed sądem ustalenia, że z firmą łączy je stała umowa.

– Firmy, które chcą tego uniknąć, mogą wypowiadać umowy o pracę przed upływem dwuletniego okresu zatrudnienia – mówi Przemysław Stobiński, radca prawny z Kancelarii CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta.

W przypadku gdy dwuletni okres zatrudnienia na czas określony mijałby 22 sierpnia 2011 r., wypowiedzenie (dwutygodniowe) trzeba złożyć do 5 sierpnia 2011 r. Umowa rozwiąże się wówczas 20 sierpnia 2011 r., a więc jeszcze przed upływem dwuletniego maksymalnego okresu zatrudnienia na czas określony.

W przypadku gdy umowa nie przewiduje możliwości jej wypowiedzenia, firma może zaproponować pracownikowi jej rozwiązanie za porozumieniem stron. Jeśli zdecyduje się na bezprawne zwolnienie, musi liczyć się z koniecznością zapłaty odszkodowania.

– Sami pracownicy też mogą unikać zwolnienia. Co do zasady, umowy o pracę nie można bowiem wypowiedzieć np. w okresie urlopu wypoczynkowego lub zwolnienia lekarskiego – mówi Agnieszka Waszczyk, prawnik z Kancelarii Wilczak i Wspólnicy.

Aż do końca tego roku zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy powinni sprawdzać, czy ich zatrudnienie na czas określony nie przekroczy 24 miesięcy.

Po 31 grudnia 2011 r. przestanie obowiązywać ustawa antykryzysowa, a więc także zasada, że zatrudnienie terminowe może trwać maksymalnie 24 miesiące. Warto podkreślić, że już teraz ograniczenie możliwości pracy na czas określony nie dotyczy umów, które zostały zawarte przed 22 sierpnia 2009 r., ale mają się rozwiązać właśnie po 31 grudnia 2011 r.

Jeśli przedsiębiorstwo chce nadal współpracować z osobą zatrudnioną na czas określony, ale chce uniknąć przekształcenia jej umowy, może przerwać zatrudnienie jedynie na trzy miesiące. Po upływie tego okresu 24-miesięczny okres pracy należy liczyć od nowa.