BezpŁatnie w prywatnych szpitalach. Platforma Obywatelska nie zapowiadała i nie zapowiada prywatyzacji całej służby zdrowia, a prywatyzacja jako taka nie oznacza odpłatności za usługi medyczne - przekonywali liderzy PO na wczorajszej konferencji prasowej w Warszawie. Zgodnie z programem Platformy - podkreślali Bronisław Komorowski i Ewa Kopacz - każdy pacjent, który płaci składkę, będzie mógł nieodpłatnie korzystać z usług medycznych. PO zapewnia też, że ratownictwo medyczne pozostanie państwowe.

Więcej www.platforma.org

Unijna pomoc dla Polski. Rząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przedłożonego przez ministra rozwoju regionalnego. Zakłada on wsparcie w dziedzinie zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej, rozwoju potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw. Przewiduje także budowę sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli, połączoną z wdrażaniem zasady dobrego rządzenia. PO KL jest największym w historii Unii Europejskiej programem współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego budżet wynosi ponad 11,4 mld euro, z czego ponad 9,7 mld euro stanowią środki EFS, a ok. 1,7 mld euro - środki krajowe.

Więcej www.kprm.gov.pl

OdejdĄ od ŁÓŻek pacjentów. Wczorajsze rozmowy w sprawie podwyżek płac dla około 450 pielęgniarek z Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie nie przyniosły porozumienia. Pielęgniarki z placówek całego regionu częstochowskiego zapowiedziały, że dzisiaj - na znak poparcia dla koleżanek z tego szpitala - wszystkie na dwie godziny odejdą od łóżek pacjentów.

Pomoc rzĄdu dla organizacji pozarzĄdowych. Milion złotych otrzymają w najbliższym czasie organizacje pozarządowe z woj. łódzkiego w ramach rządowego programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Pierwszych dziesięć organizacji podpisało w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi umowy w tej sprawie z ministrem pracy i polityki społecznej Joanną Kluzik-Rostkowską. Środki, które muszą być wykorzystane do końca tego roku, otrzyma łącznie 30 organizacji pozarządowych z regionu.

Więcej www.uw.lodz.pl