Minister odpowiadał na pytania parlamentarnej komisji śledczej, która zajmuje się problemem imigracji zarobkowej. Napływ imigrantów nie zgodził się z szacunkami Centralnego Biura Planowania. W 2008 roku przyjechało ich co najmniej 100 tysięcy.

Minister Kamp podkreślił, że imigranci są mile widziani, pod warunkiem, że mogą się utrzymać z własnej pracy, a nie z zasiłków wypłacanych przez państwo. Silny wzrost imigracji siły roboczej nazwał "najważniejszym wydarzeniem ostatnich lat".