Trwa rekrutacja do służby w policji na podstawie nowych uproszczonych zasad. Określa je rozporządzenie z 30 sierpnia 2007 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w policji (Dz.U. nr 170, poz. 1202).

- Obecnie osoby zainteresowane przyjęciem do policji wymagane dokumenty mogą składać codziennie w dni powszednie. Nie będzie tak jak poprzednio tylko kilku naborów. Osoby zainteresowane podjęciem służby nie będą więc musiały czekać kilka miesięcy na rozpoczęcie rekrutacji - mówi podinspektor Mariusz Sokołowski, rzecznik prasowy komendanta głównego policji.

O przyjęcie do policji może się ubiegać osoba posiadająca obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, niekarana i korzystająca z pełni praw publicznych oraz posiadająca co najmniej średnie wykształcenie. Kandydat powinien złożyć podanie, kwestionariusz osobowy, własnoręcznie napisany życiorys. Dodatkowo kserokopie świadectw pracy lub służby, dokumenty potwierdzające wykształcenie i książeczkę wojskową.

Postępowanie kwalifikacyjne będzie się składać z kilku etapów. Po ocenie dokumentów złożonych przez kandydata do służby, zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Kandydat musi też zaliczyć test z wiedzy o funkcjonowaniu administracji publicznej, policji i bezpieczeństwa publicznego. Kolejnym etapem będzie sprawdzian ze sprawności i test psychologiczny określający predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do służby.

- Zmiana zasad przyjmowania do policji spowoduje, że kandydaci mający problemy z pozytywnym zaliczeniem testu z wiedzy czy sprawności fizycznej będą go mogli od razu poprawić.

Policja gwarantuje, że pierwsze 900 osób zostanie przyjętych do służby 14 stycznia 2008 r. W sumie planuje się zatrudnienie 4,5 tys. osób. Dodatkowo w oddziałach prewencji może zostać przyjętych 2320 osób, które już odbyły służbę kandydacką.

Bożena Wiktorowska

bozena.wiktorowska@infor.pl