Przedsiębiorca prowadzący firmę udzielającą świadczeń zdrowotnych musi przestrzegać praw pacjenta. Za ich naruszenie sąd przyzna poszkodowanemu zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę.

1 Wykonuj świadczenia w sposób odpowiadający wymogom medycznym

Zakład opieki zdrowotnej, lekarze, pielęgniarki i położne, którzy prowadzą indywidualną, specjalistyczną lub grupową praktykę, powinni zapewniać świadczenia zdrowotne odpowiadające wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Muszą udzielać ich z należytą starannością w warunkach odpowiadających wymaganiom fachowym i sanitarnym. W razie zagrożenia zdrowia lub życia powinny zostać udzielone natychmiast.

Pacjent ma prawo domagać się, aby podczas jego kuracji lekarz zasięgał opinii innego lub zwołał konsylium lekarskie. Gdyby jednak było ono bezzasadne, to wówczas mogą odmówić zwołania konsylium. Żądanie i odmowę należy odnotować w dokumentacji medycznej.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Kiedy pacjentowi należy się odszkodowanie
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Jakich uprawnień należy przestrzegać
- Jak zorganizować w szpitalu depozyt
- Kiedy pacjent może wystąpić o zadościuczynienie