Posłowie zdecydują, czy ZUS opłaci składki za nianię zatrudnioną legalnie przez osobę prowadzącą gospodarstwo rolne.

Rząd nie zajął wczoraj stanowiska wobec projektu nowelizacji tzw. ustawy żłobkowej, która ma umożliwić osobom prowadzącym rolniczą działalność gospodarczą skorzystanie z dofinansowania do legalnie zatrudnionej niani.

Zdecydował więc, że ani go nie poprze, ani nie będzie popierał jego odrzucenia. Skoro rząd nie dał żadnej rekomendacji dla tego projektu, o jego przyszłości zadecydują posłowie.

– Będziemy dyskutować o tym na forum klubu. Na pewno weźmiemy pod uwagę koszty, jakie dla budżetu będzie miało przyjęcie tego rozwiązania – mówi Magdalena Kochan, poseł PO.

Dodaje jednak, że przyznanie rolnikom prawa do korzystania z dofinansowania do niani jest dyskusyjne, bo ponoszą oni mniejsze obciążanie podatkowe i ubezpieczeniowe niż osoby prowadzące pozarolniczą działalność.

Obecnie zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt 2 ustawy z 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. nr 45, poz. 235) ZUS od 1 października będzie opłacał składki na ubezpieczenia społeczne i do NFZ za nianię rodzicom, którzy są zatrudnieni, świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych oraz prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą. Jeżeli więc jeden lub oboje rodziców są rolnikami, nie mają prawa do dofinansowania.

Zdaniem posłów PSL, którzy są autorami projektu, przepisy powinny być takie same dla wszystkich rodziców, bez względu na to, jaki charakter ma prowadzona przez nich działalność gospodarcza.